สร้างบล็อกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สร้างบล็อกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. ให้นักเรียนสร้าง Site โดยใช้บริการฟรี ของ Google Site เพื่อใช้สำหรับสรุปงาน และเป็นเว็บไซต์สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2. สร้างหน้าข้อมูลพื้นฐานรายวิชา และ ข้อมูลผู้จัดทำ

3. หลังจากสมัครได้แล้วให้นักเรียนกรอกข้อมูลเว็บบล็อกของตนเองลงในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ (5 คะแนน)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s